Turizm Hukuku

icon

Turizm genel anlamda insanların bireysel olarak veya gruplar halinde başka bir bölgeyi veya başka bir ülkeyi gezmeleri, kültürel, sosyal edinimler sağlamaları ve bazen de burada bir süre konaklamalarının içinde bulunduğu faaliyetlerin tümüne verilen addır. Turizm sektörü içerisinde turistler, turist grupları, tur rehberleri, acentalar, oteller gibi unsurlar bulunmaktadır. Turizm hukuku tüm bu unsurlar ve bunların arasındaki ilişkiler ile bu ilişkilerden doğan ihtilaflarla ilgilenmektedir. Bilindiği üzere ülkemiz ekonomik faaliyetlerinin en önemli paylarından biri de turizm sektörüne aittir. Her hangi bir sosyal veya ekonomik eğilim, gelişim sürecinde kendine özgü kurallar doğurmakta ve kuralların ihtiyaçlara cevap vermesi aranmaktadır.

Turizm hukuku; Aile hukuku ya da Ceza Hukuku gibi kökenleri yıllar öncesine dayanan bir hukuk dalı değildir. Yeni yeni filizleniyor olması Turizm Hukuku alanında uzman avukatların sayısının azlığına sebebiyet olmaktadır. Sektördeki büyüklük ve hukuk sistemindeki yenilik mutlak suretle bir Turizm Hukuku avukatı ile birlikte çalışmayı gerekli kılmaktadır. Bunun yanında turizm sektörünün uluslararası bir yapı olması da ülke içi kanunlarla beraber milletler arası hukuk dalında da uzmanlaşmış olmayı gerekli kılmaktadır. Turist, iç turizm-dış turizm, günübirlikçi, seyahat acenteleri gibi ulusal ve uluslararası kavramlar hukuki bağlamda bir kelimeden öte derin anlamlar içermekte ve kullanımlarına göre değişik sonuçlar doğurabilmektedir. Unutulmamalıdır ki sözleşmelerde yersiz ya da yanlış kullanılan her bir kelime sözleşmede sakatlıklara ve hatta geçersizliklere sebebiyet verebilmektedir. Bu sebeplerden ötürü bir seyahat acentası, turizm hizmeti veren bir firma ya da hizmetten yararlanan her kim olursa olsun mutlaka sözleşmelerin hazırlanış sürecinde kurumumuz avukatlarının bilgi ve tecrübelerinden yararlanmalıdır. Bünyemizdeki Turizm Hukuku avukatlarının danışanlarının kendilerinden ne beklediğini bildiklerinden emin olabilirsiniz. Seyahat sürecinde nelerin hizmet kapsamında olup olmadığı, turizm hukukunda seyahat sigortası yükümlülüklerinin kimde olduğu, paket tur organizasyonlarının kapsamı ve nelerin pakette olmasının zorunlu olduğu, tarafların sorumluluklarının neler olduğu gibi turizm hukuku uyuşmazlıkları ve turizm hukuku anlaşmazlıkları ve de turizm hukuku ihtilaflarında hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

Turizm hukukunda 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu turizm hukukunun genel olarak üzerine kurulu olduğu kanunlardır. Seyahat acentası kanuna göre kar amacı güderek turistlere bilgiler veren, paket turlar oluşturan, turizm amaçlı olarak gezi, spor, eğlence hizmetleri görmeye yetkili olan ve oluşturduğu etkinlikleri kendisi veya başka acentalar aracılığıyla pazarlamaya yetkili olan ticari kuruluşlardır. Seyahat acentasının yaptığı bu işlerden kaynaklanan uyuşmazlıklar turizm hukukunun konusu içine girmektedir. Tur operatörleri, acentalar, oteller, turist rehberleri ve buna benzer turizm sektörünün içinde yer alan diğer unsurlar ve bunlar arasındaki ilişkiler turizm hukukunu ilgilendirir.

Turizm mevzuatı içinde yer alan yükümlülüklerden doğan sorunların çözümünde, sektör içindeki ilişkilerden kaynaklanan ihtilafların çözümünde ve her halde mevzuat hakkında, yapılacak sözleşmeler hakkında hukuki danışmanlık sağlanması turizm hukukuyla ilgilenen avukatın yaptığı işlerdendir. Eğer siz de turizm alanında faaliyet gösteren bir şirket açmak niyetinde iseniz ve programlarınızdan faydalanan müşterilerinize karşı kanunlar ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde hangi yükümlülükler altında olduğunuzu, hizmetlerinizde nelerin yer alması gerektiğini, sözleşmelerin nasıl hazırlanması ve neler içermesi gerektiğini, müşterilerinize karşı Borçlar Kanunu çerçevesinde hangi Genel İşlem Şartlarını yazabileceğinizi mutlaka kurumumuz uzman avukatlarından öğrenmelisiniz.

Yola çıkmadan öne yolunuzu aydınlatmak ve hukuki meselelerde önünüzü görmenizi sağlamak yegane amacımızdır. Sözleşmelerin hazırlanması sürecinde mutlaka bizden danışmanlık talep etmeniz faydanıza olacaktır. ‘Turizm acentem tarafından dolandırıldım.', ‘Turizm hizmeti aldım. Ancak paketlerde vaat edilenler gerçekleşmedi. Ne yapabilirim?', ‘Seyahat Şirketi kuracağım.Neler yapmalıyım?', ‘Seyahat sözleşmesinde neler yer almalı?', ‘Seyahat sigortalarını kim yaptırmak zorunda?', ‘Turizm sektöründe danışmanlık hizmeti arıyorum.', ‘Seyahat şirketi nasıl kurulur?' gibi konu ve sorulara sahipseniz zaman kaybetmeden büromuza gelebilirsiniz