Ticaret Hukuku

icon
 • Her türlü ticari davanın açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Şirket alacakların dava ve icra ile takip edilmesi.
 • Şirket ana sözleşmesi hazırlanması.
 • Şirketlerin kurumsal işleyişine dair danışmanlık hizmeti sunulması.
 • Türk şirketlerinin yurtdışında şirket kuruluşlarına ilişkin olarak yabancı bürolarla işbirliği içerisinde çalışarak işlemlerin takibi ve sonuçlandırılmasına ilişkin hukuki destek hizmetleri sunulması.
 • Uluslararası işlem ve muamelelerin yapılması hususunda hukuki danışmanlık verilmesi.
 • Şirket yönetim kurulu kararlarının tanzimi ve değerlendirilmesi.
 • Sermaye artışı veya azalışı işlemleri hakkında hukuki danışmanlık hizmeti sunulması.
 • İhtiyaca ve projeye uygun olarak nitelikli ve spesifik sözleşmelerin hazırlanması ve mütalaası.
 • Bu bağlamda gizlilik sözleşmeleri , proje geliştirme sözleşmeleri, şarta bağlı komisyon sözleşmeleri, münhasırlık anlaşmaları, ön anlaşmalar, iş ortaklığı (joint venture) ve konsorsiyum sözleşmelerinin tanzimi ile değerlendirilmesi. Üretim, franchising, lisans, kiralama, distribütörlük ve acente anlaşmaları dâhil olmak üzere her türlü ticari sözleşmelerin hazırlanması ve mütalaası.
 • Birleşme ve devralama anlaşmalarının yapılması.
 • Özsermaye tespiti davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Hisse devir sözleşmelerinin, hissedarlar (pay sahipleri) sözleşmelerinin, oy sözleşmelerin hazırlanması.
 • Şirket yöneticilerine cezai ve hukuki sorumlulukları hakkında hukuki bilgilendirme hizmeti sunulması.
 • Şirket yöneticilerine işçi-işveren ilişkileri hakkında hukuki bilgilendirme hizmeti sunulması.
 • Şirket yöneticilerine şirket varlıklarının devri hakkında hukuki bilgilendirme hizmeti sunulması.
 • Konkordato için hukuki hizmet verilmesi.
 • İflasın ertelenmesi davası açılması ve takibi.
 • Haksız rekabet davalarının açılması ve takibi.
 • Şirkete tescilli her türlü marka, patent ve faydalı modeller ile ilgili davaların açılması ve takibi.
 • Şirket tasfiyesi sürecinde hukuki bilgilendirme.
 • E-Ticaret hukuku ve internetten yapılan ticari işlemlerin hukuki mahiyeti hakkında bilgilendirme ve ihtilafların çözümü için dava açılması ve takibi.